Johdanto

Viisikymmentä juttua bisneksestä ja IT:stä

        – kolumnipäiväkirjaa 2000-luvun alkuvuosilta

Johdanto

Olen ryhmitellyt juttuni kuuteen eri ryhmään, mutta en yritäkään väittää tätä kokoelmaa kattavaksi bisneslähtöisen tietotekniikan soveltamisen tai johtamisen kannalta. Kolumni on minusta esimerkiksi aivan liiat lyhyt todella käydäkseni läpi yrityksen strategisen johtamisen kysymyksiä kunnolla.Tällaisista rajoituksista huolimatta eri kolumniryhmien tarkoitus on antaa näkemyksiä isoon osaan niistä seikoista, joita tietotekniikan hyvä soveltaminen paremman bisneksen tekemiseksi vaatii.


Ensimmäinen kolumniryhmä ”IT – iso muutostekijä” käsittelee tietotekniikan yleisiä mahdollisuuksia paremman bisneksen tekemiseksi. Olen näissä jutuissa yrittänyt luoda myös kuvaa lähitulevaisuudessa mahdollisista kehityssuunnista niin it:n kuin sen soveltamisenkin näkökulmasta. Pääviestini yritysten johdolle on: ymmärrä teknologian todelliset vaikutukset syvästi ja pitkällä tähtäimellä, äläkä tartu liialla innolla hetken hypeen.


Toinen ryhmä juttuja ”Teknologia ajurina” on läheistä sukua ensimmäiselle, mutta pyrkii enemmänkin konkretisoimaan, miten tietotekniikasta voidaan saada todellista, liiketalouden kannalta merkittävää hyötyä. Joissakin kolumneissani olen yrittänyt osoittaa alueita ja tapoja, jotka mahdollistaisivat uusien hyötyjen saamista tietotekniikasta. Tässä kohtaa viestini yritysjohdolle on: vaadi tietotekniikkaan liittyvistä investoinneista vähintään sellainen hyötyjen synnyn selitys, jonka itsekin olet valmis hyväksymään.


Kolmannessa kolumniryhmässä olen eri tavoin kuvaillut “Hyvien IT-ratkaisujen piirteitä“. Haluan korostaa, että tietotekniikkaan tehtävät investoinnit eivät sinällään paranna yritysten toimintaa, tietotekniikka kun on kuitenkin vain työkalu. Hyvät ratkaisut on tehty bisneksen tarpeisiin ja laajalla it-markkinoiden ymmärryksellä. Bisneshyötyjen saaminen edellyttää lisäksi, että yrityksen ihmiset hyödyntävät ratkaisuja vähintään niin, kuin investointipäätöksessä edellytettiin. Viestini johdolle on: ymmärrä, millainen it-ratkaisu parhaiten istuu yritykseesi siten, että organisaatio toimii aikaisempaa paremmin. Älä usko tässäkään ”yleisiin totuuksiin”.


Neljännessä ryhmässä kolumneja – ”IT:tä yrityksen ulkopuolelle” kannusta johtoa arvioimaan, mitä it voisi tarjota oman yrityksen ulkopuolisille toimijoille. Viimeistään sähköposti ja www-sivustot ovat osoittaneet, miten paljon teknologia voi parantaa kanssakäymistä bisneskumppanien kanssa. Tässäkään ei pidä antaa tekniikalle valtaa, vaan ymmärtää ratkaisujen merkitys bisnekselle.


Viidennessä kolumniryhmässä pyrin tarkastelemaan tietotekniikan soveltamisen ehkä vaikeinta osaa: ”Mistä ja miten IT-osaajat?” Oman urani aikana on lähes vakioväittämä ollut, että useimmat tietotekniikkaan liittyvät projektit epäonnistuvat. Pyrin tässä viestimään, että onnistuminen on lopulta lähes pelkästään kiinni ihmisistä ja osaamisesta, tekniikan kyllä saa toimimaan. 


Kuudennessa ryhmässä kolumneja olen tarkastellut tietotekniikkaa toimialana sinänsä; otsikko ”IT-kupla puhkesi – entä sitten?” kuvannee ajatteluani. Tässä on hyvä huomata, että tietotekniikka ja siihen liittyvät palvelut muodostavat erityisesti länsimaissa ehkä suurimman toimialan kaikista. Monet yritykset ovat pyrkineet, mutta harvat onnistuneet siirtymään tälle uudelle toimialalle. Kovin yleistä on, että hieno tekniikka on ollut etunenässä ja bisneksen kovat lait ovat unohtuneet.

Jätä vastaus

Voit käyttää näitä HTML-tägejä:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kommenttisi tulee näkyviin, kun admin on yhden kommenttisi hyväksynyt.